Moduł SDD (Safety Device Diagnostic)

Dotychczas przy połączeniu szeregowym czujników serii PSENcode informacja o otwarciu pojedynczego czujnika lub jego błędzie była tracona. Obecnie dzięki zastosowaniu modułu  SDD możliwe jest zrealizowanie transmisji informacji diagnostycznych do systemu wyższego poziomu. Informacje takie jak błąd konkretnego czujnika, jego stan wejść i wyjść, poziom napięcia zasilania sieci czujników, typ kodowania czy numer ID aktuatora współpracującego […]