Czujniki fotoelektryczne dla stref zagrożonych wybuchem

optyka_EX

Fotoprzekaźniki do stref zagrożenia wybuchem.


W24-2 Ex

 • Odpowiada kategorii wykonania 2G dla stref zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/EC (ATEX) – mogą być stosowane w strefie 1 i strefie 2 dla gazów
 • Dostępne wersje odbiciowe z funkcją tłumienia tła, refleksyjne, światłowodowe
 • Odporny, metalowy korpus

W18-3 Ex

 • Odpowiada kategorii wykonania 3D i 3G dla stref zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/EC (ATEX) – mogą być stosowane w strefie 2 dla gazów i strefie 22 dla pyłów
 • Precyzyjny system tłumienia tła
 • Niewrażliwe na zakłócenia optyczne
 • Dostępne wersje odbiciowe z funkcją tłumienia tła oraz refleksyjne

W27-3 Ex

 • Odpowiada kategorii wykonania 3D i 3G dla stref zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/EC (ATEX) – mogą być stosowane w strefie 2 dla gazów i strefie 22 dla pyłów
 • Duże zasięgi działania w widmie podczerwieni
 • Niewrażliwe na zakłócenia optyczne
 • Dostępne wersje odbiciowe z funkcją tłumienia tła, refleksyjne i barierowe

WL24-2 Ex

 • Odpowiada kategorii wykonania 3D i 3G dla stref zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/EC (ATEX) – mogą być stosowane w strefie 2 dla gazów i strefie 22 dla pyłów
 • Wersja refleksyjna o dużym zasięgu
 • Opcja uchwytu montażowego na pręt