Moduł SDD (Safety Device Diagnostic)

Dotychczas przy połączeniu szeregowym czujników serii PSENcode informacja o otwarciu pojedynczego czujnika lub jego błędzie była tracona. Obecnie dzięki zastosowaniu modułu  SDD możliwe jest zrealizowanie transmisji informacji diagnostycznych do systemu wyższego poziomu. Informacje takie jak błąd konkretnego czujnika, jego stan wejść i wyjść, poziom napięcia zasilania sieci czujników, typ kodowania czy numer ID aktuatora współpracującego z danym czujnikiem mogą mieć znaczny wpływ na zwiększenie dostępności maszyny.  Przejrzysty dostęp do diagnostyki umożliwi predykcję zdarzeń nieplanowanych, a także pomoże szybciej uruchomić maszynę po awarii lub podczas testów projektowych.

sdd_eth_psen7

Moduł SDD firmy PILZ posiada wbudowany wyświetlacz, który ułatwia konfigurację a także daje wstępny dostęp do diagnostyki bez użycia komputera. Moduł występuje w dwóch wersjach komunikacyjnych umożliwiając wpięcie do sieci Ethernet (Modbus/TCP) oraz PROFIBUS.

Ten sam czujnik, rozbudowana diagnostyka.

  • Rozbudowany układ diagnostyczny pozwalający wyeliminować czynności serwisowe i skrócić czas przestojów – na przykład poprzez zdalną diagnostykę z wykorzystaniem serwera sieciowego.
  • Prosta diagnostyka dzięki zastosowaniu tych samych czujników i opcjonalnego okablowania zgodnego ze stopniem ochrony IP67
  • Informacje prezentowane bezpośrednio na wyświetlaczu wbudowanym w moduł Fieldbus
  • Szybka i łatwa instalacja dzięki szeregowemu podłączeniu
  • Interfejs z magistralą zakładu dla wszystkich urządzeń zabezpieczających
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia do modułu Fieldbus urządzeń innych firm za pośrednictwem układów We/Wy
  • Kompletne, oszczędne i uniwersalne rozwiązanie, np. z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa PNOZ X lub PNOZsigma