Nowe enkodery absolutne firmy Sick

enkoder_absolutny

W obudowie Ø36mm z programowalnymi interfejsami wyjściowymi SSI i CANopen o maksymalnej rozdzielczości 26 bitów.

enkoder_absolutny_1

W pełni uniwersalny i swobodny montaż

  • Nowe wersje AHS/HM36 dostępne są w wersjach z mocowaniem czołowym lub na serwokołnierzu z wałkami o średnicach 6, 8, 10 mm, jak również 3/8“ i 1/4“.
  • Ofertę uzupełniają modele z otworami nieprzelotowymi o średnicach 6, 8, 10 mm. oraz 3/8“ i 1/4“.
  • Bardzo ciekawym rozwiązaniem mechanicznym jest zastosowanie obrotowego konektora M12 i obrotowego wyjścia kablowego.
  • Szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 100°C.

 

SSI

W pełni programowalne interfejsy wyjściowe SSI i CANopen
Oprócz uniwersalnego sposobu montażu, nasze nowe modele enkoderów absolutnych AHS/AHM36 posiadają programowalne interfejsy wyjściowe SSI i CANopen.
Tym samym, stosując nasze nowe rozwiązania technologiczne możemy zredukować ilość wariantów stosowanych enkoderów.
Dodatkowo nowe wersje posiadają możliwość konfigurowania funkcji Round Axis Functionality, która umożliwia zerowanie zliczania enkodera po niecałkowitej liczbie obrotów.

enkoder_absolutny_2

Zarówno szereg możliwości montażowych, jak również dostępne programowalne interfejsy wyjściowe sprawiają, że nasze nowe enkodery z rodziny AHS/AHM36 są w pełni kompatybilne z innymi produktami dostępnymi na rynku. Tym samym bez żadnych dodatkowych adapterów mechanicznych, czy elektrycznych możemy łatwo przejść na rozwiązanie, które jest absolutnie najlepsze.