Kompaktowe przepływomierze typu Vortex

Kobold-DVZ

Ekonomiczne przepływomierze Vortex z serii DVZ posiadają kompaktową konstrukcję, a zastosowana metoda pomiarowa pozwala na pomiar przepływu cieczy o niskiej lepkości.. Dzięki wysokiej powtarzalności i krótkiemu czasu odpowiedzi znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych.

Przepływomierze DVZ nie posiadają części ruchomych, co jest i dużą zaletą i przewagą nad tradycyjnymi przepływomierzami pływakowymi lub posiadającymi turbinki. W odróżnieniu od przepływomierzy kalorymetrycznych, przepływomierze typu Vortex mierzą przepływ bez względu na temperaturę. Charakteryzują się natychmiastową odpowiedzią na zmiany przepływu dzięki czemu mogą być wykorzystywane w miejscach krytycznych dla danych aplikacji.

Przepływomierze bez części ruchomych
Przepływomierze typu Vortex nie wymagają żadnych części ruchomych do swego działania. Korpus pomiarowy wyposażony jest w specjalny element zaburzający przepływ, który wywołuje wiry Karmana. Wiry powstają bezpośrednio za specjalną przeszkodą w kanale pomiarowym. Częstotliwość powstawania wirów jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu medium. Dzięki zastosowanej metodzie pomiarowej można wyznaczyć przepływ praktycznie wszystkich cieczy, których lepkość zbliżona jest do wody – bez względu na ciśnienie, temperaturę, gęstość i przewodność medium.

Odpowiedni dla każdej gałęzi przemysłu
Dzięki swojej konstrukcji przepływomierz DVZ jest odpowiedni do pomiaru cieczy agresywnych, korozyjnych lub mocno zasolonych. Z drugiej strony sprawdzi się równie dobrze w pomiarze przepływu cieczy bardzo czystych. Seria DVZ posiada wiele zakresów pomiarowych aż do 100 l/min w wielu wersjach. Przyłącza procesowe mogą być na stałe przytwierdzone do korpusu lub też w postaci obrotowych muf przyłączeniowych. Zależnie od wersji elektroniki, przepływomierz może pełnić funkcję sygnalziatora (1 A/30 VDC), mieć wyjście częstotliwościowe (otwarty kolektor, PNP) lub też wyjście analogowe (4-20mA). Dopełnieniem szeregu sygnałów wyjściowych jest rozbudowana elektronika kompaktowa, posiadająca wyświetlacz wartości chwilowej przepływu, wyjście ciągłe 4-20mA oraz nastawny próg sygnalizacji przepływu.

Niska cena przepływomierzy DVZ sprawa, że idealnie sprawdzają się w aplikacjach typu OEM. Typowe zastosowania w przemyśle maszynowym to układy chłodzenia laserów, robotów spawalniczych lub zgrzewarek indykcyjnych.

Karta katalogowa PDF